Fundacja BT


Furror jest organizowany przez Olgierda Kowalczyka (Alex) i Przemysława Popielarskiego (Nedwax) z ramienia Fundacji BT.


Adres:
ul. Grunwaldzka 5
80-236 Gdańsk

NIP:
957-10-98-089

REGON:
36835944000000

KRS:
0000696579

Więcej informacji:
https://fundacjabt.eu
Statut Fundacji BT